فرم ثبت کارت دیجیتال واکسیناسیون کووید 19

فرم ثبت کارت دیجیتال واکسیناسیون کووید 19

ابتدا وارد وب سایت "salamat.gov.ir" شده و گزینه "دریافت کارت واکسن دیجیتال فارسی" را بزنید، سپس کارت دریافتی را در این سامانه بارگزاری نمائید.

salamat.gov.ir