درخواست دریافت گواهی موقت و دانشنامه

درخواست دریافت گواهی موقت و دانشنامه

قابل توجه کلیه دانش آموختگان عزیز : جهت دریافت مدرک فارغ التحصیلی اعم از گواهی موقت یا دانشنامه مراحل ذیل را باید به ترتیب انجام گردد :
1- فرم درخواست به طور کامل و دقیق تکمیل نمائید.
2- پس از تکمیل فرم، کد رهگیری یادداشت نمایید تا درخواست شما مورد بررسی قرار گیرد.
3- بررسی درخواست فرد متقاضی ، توسط کارشناسان آموزشکده
4-پس از بررسی پرونده نتیجه بررسی ظرف مدت 48 ساعت به پروفایل سامانه آموزشی شما، ارسال می گردد.